Rosuvastatin EP Impurity C; 5-Oxo Rosuvastatin; Rosuvastatin B2

  • CAS No. : 1422619-13-3 (acid):1422514-05-3 (calcium salt): 1620823-61-1 (sodium salt)
  • Mol F. : C22H26FN3O6S
  • Mol W. : 479.52
  • Cat No. : ESL_R342

Product Description

Product NameRosuvastatin EP Impurity C; 5-Oxo Rosuvastatin; Rosuvastatin B2
SynonymsRosuvastatin Keto Impurity; (3R,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoic Acid3-Hydroxy-5-keto Rosuvastatin

Rosuvastatin EP Impurity C (Calcium Salt)

Related APIRosuvastatin
CategoryImpurities
Top