2-(Acetyloxy)benzoic Acid 4-(Chloromethyl)phenyl Ester

  • CAS No. : 410071-22-6
  • Mol F. : C16H13ClO4
  • Mol W. : 304.72
  • Cat No. : ESL_A358

Product Description

Product Name2-(Acetyloxy)benzoic Acid 4-(Chloromethyl)phenyl Ester
Synonyms4-(Chloromethyl)phenyl 2-(Acetyloxy)benzoate2-(Acetyloxy)benzoic Acid 4-(Chloromethyl)phenyl Ester
Related APIAspirin
CategoryImpurities
Top