5-Chloro Bupropion Fumarate

  • CAS No. : 1346603-00-6
  • Mol F. : C13H18Cl3NO
  • Mol W. : 309.05
  • Cat No. : ESL_B273

Product Description

Product Name5-Chloro Bupropion Fumarate
Synonyms1-(3,5-Dichlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-propanone (2E)-2-Butenedioate(2E)-But-2-enedioic acid–2-(tert-butylamino)-1-(3,5-dichlorophenyl)propan-1-one
Related APIBupropion
CategoryImpurities
Top