Cetirizine 4-methoxybenzyl Impurity

  • CAS No. : NA
  • Mol F. : C25H27ClN2O : C3H4O4
  • Mol W. : 406.95:104.06
  • Cat No. : ESL_C249

Product Description

Product NameCetirizine 4-methoxybenzyl Impurity
Synonyms1-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(4-methoxybenzyl)piperazine 
Related APICetirizine
CategoryImpurities

 

Top