Rosuvastatin 3-Oxo Acid Ethyl Ester

  • CAS No. : NA
  • Mol F. : C24H30FN3O6S
  • Mol W. : 507.57
  • Cat No. : ESL_R347

Product Description

Product NameRosuvastatin 3-Oxo Acid Ethyl Ester
Synonyms3-Oxo-Rosuvastatin Acid Ethyl Ester7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3-oxo-5-hydroxy-6-heptenoic acid ethyl ester
Related APIRosuvastatin
CategoryImpurities
Top