Rosuvastatin (3S,5S)-Isomer Ethyl Ester

  • CAS No. : NA
  • Mol F. : C24H32FN3O6S
  • Mol W. : 509.59
  • Cat No. : ESL_R356

Product Description

Product NameRosuvastatin (3S,5S)-Isomer Ethyl Ester
Synonyms(3S,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methyl sulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid ethyl ester 
Related APIRosuvastatin
CategoryImpurities
Top