Rosuvastatin 5-Oxo Acid Ethyl Ester

  • CAS No. : NA
  • Mol F. : C24H30FN3O6OS
  • Mol W. : 507.57
  • Cat No. : ESL_R346

Product Description

Product NameRosuvastatin 5-Oxo Acid Ethyl Ester
SynonymsRosuvastatin 5-Oxo Acid Ethyl Ester5-Oxo Rosuvastatin Acid Ethyl Ester

(3R,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoic acid ethyl ester

Related APIRosuvastatin
CategoryImpurities
Top