Rosuvastatin Diphenylphosphine Oxide

  • CAS No. : 289042-10-0
  • Mol F. : C28H29FN3O3PS
  • Mol W. : 537.59
  • Cat No. : ESL_R308

Product Description

Product NameRosuvastatin Diphenylphosphine Oxide
SynonymsDiphenyl[4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonyl)amino-pyrimidin-5-yl-methyl]phosphine OxideN-[5-[(Diphenylphosphinyl)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide

Rosuvastatin Diphenylphosphine Oxide

Related APIRosuvastatin
CategoryImpurities
Top