Rosuvastatin EP Impurity D; Rosuvastatin Lactone

  • CAS No. : 503610-43-3
  • Mol F. : C22H26FN3O5S
  • Mol W. : 463.52
  • Cat No. : ESL_R340

Product Description

Product NameRosuvastatin EP Impurity D; Rosuvastatin Lactone
SynonymsN-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-5-[(1E)-2-[(2S,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethenyl]-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulfonamideRosuvastatin-5S-lactone

Rosuvastatin EP Impurity D

Related APIRosuvastatin
CategoryImpurities
Top